בעלי ביצע בדיקת זרע להחן התשובות שקיבלנו:
+ Volum 4 / concentartion 0.1/ total concentration 0.4 / percent of motile sperm 40 / rapid / moderate ++ / total motile sperm 0.16/
נוסף רשום לא נערכה בדיקת מורפולוגיה בשל מיעוט תאי זרע
מה זה אומר ?